Τελευταία παράταση του μαθητικού διαγωνισμού «Μετα – Μόρφωση»

Ύστερα από αιτήματα παράτασης της προθεσμίας υποβολής οι συνδιοργανωτές αποφάσισαν να δοθεί παράταση ως προς την τελική ημερομηνία υποβολής των εργασιών/ιδεών.

Έτσι το τελικό χρονοδιάγραμμα αναδιαμορφώνεται όπως φαίνεται παρακάτω:

  • Λήξη προθεσμίας υποβολής: 10/5/2019