Πληροφορίες

Ο διαγωνισμός συνδιοργανώνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. Στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν ομάδες μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας (Γυμνάσια, ΓΕΛ, ΕΠΑΛ) από το Νοέμβριο 2018 έως το Φεβρουάριο 2019

Για λεπτομέρειες εδώ.